PDF 172kWORD 1016k

 

Comisia pentru dezvoltare regională

 

REGI(2020)0120_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 20 ianuarie 2020, 15.00 - 18.30

Marți, 21 ianuarie 2020, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30

Bruxelles

Sala: József Antall (4Q1)

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Schimb de opinii cu doamna Lilyana Pavlova, vicepreședintă a Băncii Europene de Investiții

4. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii 2020

REGI/9/02117

 2019/2211(INI) 

Raportoare pentru aviz:

 

Francesca Donato (ID)

PA – PE645.032v01-00

Comisie competentă:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00

         Examinarea proiectului de aviz

5. Raportare privind negocierile interinstituționale pe tema Regulamentului privind dispozițiile comune, a FEDR/Fondului de coeziune și a INTERREG

* * *

20 ianuarie 2020, 17.00

Cu ușile închise

6. Reuniune a coordonatorilor

* * *

21 ianuarie 2020, 9.00 - 12.30

*** Votare ***

7. Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Comisia Europeană

REGI/9/01040

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Raportoare pentru aviz:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE643.053v01-00
AM – PE644.954v01-00

Comisie competentă:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE639.827v01-00

         Adoptarea proiectului de aviz

         Termen de depunere a amendamentelor: 11 decembrie 2019, 18.00

8. Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii

REGI/9/00452

***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 – C8-0114/2019

Președinte:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AL – PE645.012v01-00

Comisie competentă:

 

ENVI –

Nikos Androulakis (S&D)

PR – PE644.941v01-00

         Adoptarea proiectului de aviz sub formă de scrisoare

*** Sfârșitul votării ***

9. Schimb de opinii cu Elisa Ferreira, comisară pentru coeziune și reforme

* * *

21 ianuarie 2020, 15.00 - 18.30

10. Schimb de opinii cu Marko Pavić, ministru pentru dezvoltarea regională și fondurile UE, președintele în exercițiu al Consiliului, pe tema priorităților președinției croate a Consiliului

11. Conferința regiunilor maritime periferice (CRMP)

REGI/9/02362

         Schimb de opinii cu Enrico Rossi, vicepreședinte al CRMP și președintele regiunii Toscana (Italia), și cu Eleni Marianou, secretar general al CRMP

12. Aprobarea deciziilor coordonatorilor

13. Chestiuni diverse

14. Reuniuni următoare

         19 februarie 2020, 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

         20 februarie 2020, 9.00 - 12.30 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 17 ianuarie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate