PDF 171kWORD 281k

 

Utskottet för regional utveckling

 

REGI(2020)0120_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 20 januari 2020 kl. 15.00–18.30

Tisdagen den 21 januari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q1)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Diskussion med Lilyana Pavlova, vice ordförande för Europeiska investeringsbanken

4. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2020

REGI/9/02117

 2019/2211(INI) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Francesca Donato (ID)

PA – PE645.032v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00

 

         Behandling av förslag till yttrande

5. Rapportering från de interinstitutionella förhandlingarna om förordningen om gemensamma bestämmelser, Eruf/Sammanhållningsfonden och Interreg

* * *

20 januari 2020 kl. 17.00

Inom stängda dörrar

6. Samordnarnas sammanträde

* * *

21 januari 2020 kl. 9.00–12.30

*** Omröstning ***

7. Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen

REGI/9/01040

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE643.053v01-00
AM – PE644.954v01-00

Ansvarigt utskott:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE639.827v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 11 december 2019 kl. 18.00

8. Ändring av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen

REGI/9/00452

***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 – C8-0114/2019

 

Ordförande:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AL – PE645.012v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ENVI –

Nikos Androulakis (S&D)

PR – PE644.941v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse

*** Omröstningen avslutas ***

9. Diskussion med Elisa Ferreira, kommissionsledamot med ansvar för sammanhållning och reformer

* * *

21 januari 2020 kl. 15.00–18.30

10. Diskussion med Marko Pavić, minister för regional utveckling och EU-medel, rådets tjänstgörande ordförande, om det kroatiska ordförandeskapets prioriteringar

11. Konferensen för perifera kustregioner i Europa (CPMR)

REGI/9/02362

         Diskussion med Enrico Rossi, vice ordförande för CPMR och ordförande för regionen Toscana, Italien, och med Eleni Marianou, CPMR, generalsekreterare

12. Godkännande av samordnarnas beslut

13. Övriga frågor

14. Kommande sammanträden

         19 februari 2020 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

         20 februari 2020 kl. 9.00–12.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 17 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy