PDF 174kWORD 283k

 

 

Komisja Rozwoju Regionalnego

 

REGI(2020)0219_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 19 lutego 2020 r., w godz. 15.00 – 18.30

Czwartek 20 lutego 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         4-5 grudnia 2019 r. PV – PE645.077v01-00

         20-21 stycznia 2020 r. PV – PE646.899v01-00

3. Komunikaty przewodniczącego

4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

REGI/9/02350

***I 2020/0006(COD) COM(2020)0022 – C9-0007/2020

 

Sprawozdawca:

 

Manolis Kefalogiannis (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

REGI

 

 

Opiniodawcza:

 

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI

 

         Wystąpienie Komisji

5. Warsztaty organizowane przez Departament Tematyczny B na temat Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

REGI/9/02526

         (patrz osobny projekt porządku dziennego)

* * *

20 lutego 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30

6. Przepisy przejściowe w sprawie wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w 2021 r.

REGI/9/01805

***I 2019/0254(COD) COM(2019)0581 – C9-0162/2019

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Herbert Dorfmann (PPE)

PA – PE646.963v01-00

Przedm. właśc.:

 

AGRI –

Elsi Katainen (Renew)

PR – PE646.753v01-00

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

7. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 - wszystkie sekcje

REGI/9/02530

 

Sprawozdawczyni:

 

Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

 

 

         Wymiana poglądów z Pierre'em Larroutourou, sprawozdawcą generalnym

8. Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR)

REGI/9/02521

         Wymiana poglądów

9. Sprawy różne

10. Następne posiedzenia

         16 marca 2020 r., w godz. 15.00 – 18.30 (Bruksela)

         17 marca 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30 (Bruksela)

* * *

20 lutego 2020 r., w godz. 10.30

Przy drzwiach zamkniętych

11. Posiedzenie koordynatorów

Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności