PDF 181kWORD 283k

 

 

Regionaludviklingsudvalget

 

REGI(2021)0224_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Onsdag den 24. februar 2021 kl. 9.45-12.00 og 12.00-12.30  (koordinatormøde)

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (4Q2)

og med fjerndeltagelse af REGI-medlemmer

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         18. december 2020 PV – PE663.132v01-00

3. Meddelelser fra formanden

***Fjernafstemning***

4. Samhørighedspolitik og regionale miljøstrategier i kampen mod klimaændringer

REGI/9/02935

 2020/2074(INI) 

 

Ordfører:

 

Tonino Picula (S&D)

PR – PE660.259v01-00
AM – PE663.150v01-00

Kor.udv.:

 

REGI

 

 

Udtalelser:

 

ENVI

Susana Solís Pérez (Renew)

AD – PE653.872v02-00
AM – PE657.316v01-00

 

ITRE

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

TRAN

Gheorghe Falcă (PPE)

AD – PE655.927v02-00
AM – PE657.259v01-00

 

AGRI

Francisco Guerreiro (Verts/ALE)

AD – PE660.319v02-00
AM – PE662.106v01-00

         Vedtagelse af udkast til betænkning

         Frist for ændringsforslag: den 12. januar 2021 kl. 12.00

5. Decharge 2019: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen

REGI/9/03700

 2020/2140(DEC) COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

 

Ordfører for udtalelse:

 

Isabel Benjumea Benjumea (PPE)

PA – PE662.007v01-00
AM – PE663.391v01-00

Kor.udv.:

 

CONT

Joachim Kuhs (ID)

PR – PE655.922v01-00

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

         Frist for ændringsforslag: den 21. januar 2021 kl. 18.00

6. Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig strategi for bæredygtig vækst 2021

REGI/9/05375

         Vedtagelse af udkast til udtalelse i form af en skrivelse

Fjernafstemningen finder sted ved brug af iVote-systemet. Resultatet meddeles medlemmerne pr. e-mail.
Afstemningen om ændringsforslag indledes kl. 9.45 og afsluttes kl. 10.45.
Den endelige afstemning indledes kl. 14.15 og afsluttes kl. 15.15.

* * *

Den 24. februar 2021 kl. 10.00-12.00

Offentlig høring

7. Gennemførelsen af CRII/CRII+ i Europas Regioner

REGI/9/05385

         Høring

(se særskilt dagsorden)

8. Diverse sager

9. Næste møder

         den 16. marts 2021 kl. 13.45-16.15 og 16.45-18.45 (Bruxelles)

* * *

Den 24. februar 2021 kl. 12.00-12.30  (for lukkede døre)

10. Koordinatormøde

Seneste opdatering: 23. februar 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik