PDF 189kWORD 1019k

 

 

Regioninės plėtros komitetas

 

REGI(2021)0224_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2021 m. vasario 24 d., trečiadienis, 9.45–12.00 val. ir 12.00–12.30 val. (koordinatorių posėdis)

Briuselis

Salė: József Antall (4Q2)

REGI komiteto nariai dalyvauja nuotoliniu būdu.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2020 m. gruodžio 18 d. PV – PE663.132v01-00

3. Pirmininko pranešimai

***Nuotolinio balsavimo procedūra***

4. Sanglaudos politika ir regioninės aplinkos strategijos kovojant su klimato kaita

REGI/9/02935

 2020/2074(INI) 

 

Pranešėjas:

 

Tonino Picula (S&D)

PR – PE660.259v01-00
AM – PE663.150v01-00

Atsakingas komitetas:

 

REGI

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

ENVI

Susana Solís Pérez (Renew)

AD – PE653.872v02-00
AM – PE657.316v01-00

 

ITRE

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

TRAN

Gheorghe Falcă (PPE)

AD – PE655.927v02-00
AM – PE657.259v01-00

 

AGRI

Francisco Guerreiro (Verts/ALE)

AD – PE660.319v02-00
AM – PE662.106v01-00

         Pranešimo projekto tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. sausio 12 d. 12.00 val.

5. 2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

REGI/9/03700

 2020/2140(DEC) COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

 

Nuomonės referentė:

 

Isabel Benjumea Benjumea (PPE)

PA – PE662.007v01-00
AM – PE663.391v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

Joachim Kuhs (ID)

PR – PE655.922v01-00

         Nuomonės projekto tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. sausio 21 d. 18.00 val.

6. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2021 m. metinė tvaraus augimo strategija

REGI/9/05375

         Laiško forma pateikto nuomonės projekto tvirtinimas

Nuotolinis balsavimas vyks naudojant taikomąją programą „iVote“. Parlamento nariams apie rezultatus bus pranešta e. paštu.
Balsavimas dėl pakeitimų prasidės 9.45 val. ir baigsis 10.45 val.
Galutinis balsavimas prasidės 14.15 val. ir baigsis 15.15 val.

* * *

2021 m. vasario 24 d. 10.00–12.00 val.

Viešasis klausymas

7. CRII/CRII+ įgyvendinimas Europos regionuose

REGI/9/05385

         Klausymas

(atskira darbotvarkė)

8. Kiti klausimai

9. Kiti posėdžiai

         2021 m. kovo 16 d. 13.45–16.15 val. ir 16.45–18.45 val. (Briuselis)

* * *

2021 m. vasario 24 d. 12.00–12.30 val. (uždaras)

10. Koordinatorių posėdis

Atnaujinta: 2021 m. vasario 23 d.Teisinė informacija - Privatumo politika