PDF 180kWORD 284k

 

 

Reģionālās attīstības komiteja

 

REGI(2021)0224_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2021. gada 24. februārī, plkst. 9.45–12.00 un plkst. 12.00–12.30  (koordinatoru sanāksme)

Briselē

Telpa: József Antall (4Q2)

un REGI komitejas locekļiem piedaloties attālināti

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2020. gada 18. decembrī PV – PE663.132v01-00

3. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

***Attālinātās balsošanas procedūra***

4. Kohēzijas politika un reģionālās vides stratēģijas cīņā pret klimata pārmaiņām

REGI/9/02935

 2020/2074(INI) 

 

Referents:

 

Tonino Picula (S&D)

PR – PE660.259v01-00
AM – PE663.150v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

REGI

 

 

Atzinumi:

 

ENVI

Susana Solís Pérez (Renew)

AD – PE653.872v02-00
AM – PE657.316v01-00

 

ITRE

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

TRAN

Gheorghe Falcă (PPE)

AD – PE655.927v02-00
AM – PE657.259v01-00

 

AGRI

Francisco Guerreiro (Verts/ALE)

AD – PE660.319v02-00
AM – PE662.106v01-00

         Ziņojuma projekta pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2021. gada 12. janvārī plkst. 12.00

5. ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Komisija

REGI/9/03700

 2020/2140(DEC) COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Isabel Benjumea Benjumea (PPE)

PA – PE662.007v01-00
AM – PE663.391v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT

Joachim Kuhs (ID)

PR – PE655.922v01-00

         Atzinuma projekta pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2021. gada 21. janvārī plkst. 18.00

6. Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2021. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija

REGI/9/05375

         Atzinuma projekta vēstules veidā pieņemšana

Attālinātā balsošana notiks, izmantojot iVote sistēmu. Rezultāti deputātiem tiks paziņoti pa e-pastu.
Balsošana par grozījumiem sāksies plkst. 9.45 un beigsies plkst. 10.45.
Galīgā balsošana sāksies plkst. 14.15 un beigsies plkst. 15.15.

* * *

2021. gada 24. februārī plkst. 10.00–12.00

Publiska uzklausīšana

7. CRII/CRII+ īstenošana Eiropas reģionos

REGI/9/05385

         Uzklausīšana

(atsevišķa darba kārtība)

8. Dažādi jautājumi

9. Nākamās sanāksmes

         2021. gada 16. martā plkst. 13.45–16.15 un plkst. 16.45–18.45 (Briselē)

* * *

2021. gada 24. februārī plkst. 12.00–12.30  (aiz slēgtām durvīm)

10. Koordinatoru sanāksme

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 23. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika