PDF 193kWORD 284k

 

 

Komisja Rozwoju Regionalnego

 

REGI(2021)0224_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 24 lutego 2021 r., w godz. 9.45 – 12.00 i 12.00 – 12.30  (posiedzenie koordynatorów)

Bruksela

Sala: József Antall (4Q2)

oraz przy zdalnym udziale członków komisji REGI

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         18 grudnia 2020 r. PV – PE663.132v01-00

3. Komunikaty przewodniczącego

***Procedura głosowania zdalnego***

4. Polityka spójności i regionalne strategie środowiskowe w walce ze zmianą klimatu

REGI/9/02935

 2020/2074(INI) 

 

Sprawozdawca:

 

Tonino Picula (S&D)

PR – PE660.259v01-00
AM – PE663.150v01-00

Przedm. właśc.:

 

REGI

 

 

Opiniodawcza:

 

ENVI

Susana Solís Pérez (Renew)

AD – PE653.872v02-00
AM – PE657.316v01-00

 

ITRE

Decyzja: brak opinii

 

 

TRAN

Gheorghe Falcă (PPE)

AD – PE655.927v02-00
AM – PE657.259v01-00

 

AGRI

Francisco Guerreiro (Verts/ALE)

AD – PE660.319v02-00
AM – PE662.106v01-00

         Przyjęcie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 12 stycznia 2021 r., godz. 12.00

5. Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Komisja Europejska

REGI/9/03700

 2020/2140(DEC) COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Isabel Benjumea Benjumea (PPE)

PA – PE662.007v01-00
AM – PE663.391v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

Joachim Kuhs (ID)

PR – PE655.922v01-00

         Przyjęcie projektu opinii

         Termin składania poprawek: 21 stycznia 2021 r., godz. 18.00

6. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: „Roczna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r.”

REGI/9/05375

         Przyjęcie projektu opinii w formie pisma

Głosowanie zdalne odbędzie się za pośrednictwem aplikacji iVote. Wyniki zostaną przekazane posłom pocztą elektroniczną.
Głosowanie nad poprawkami rozpocznie się o godz. 9.45 i zakończy się o godz. 10.45.
Głosowanie końcowe rozpocznie się o godz. 14.15 i zakończy o godz. 15.15.

* * *

24 lutego 2021 r., w godz. 10.00 – 12.00

Wysłuchanie publiczne

7. Wdrażanie CRII/CRII+ w regionach Europy

REGI/9/05385

         Wysłuchanie

(odrębny porządek dzienny)

8. Sprawy różne

9. Następne posiedzenia

         16 marca 2021 r., w godz. 13.45 – 16.15 i 16.45 – 18.45 (Bruksela)

* * *

24 lutego 2021 r., w godz. 12.00 – 12.30  (przy drzwiach zamkniętych)

10. Posiedzenie koordynatorów

Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności