PDF 185kWORD 1015k

 

 

Comisia pentru dezvoltare regională

 

REGI(2021)0224_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Miercuri, 24 februarie 2021, 9.45 - 12.00 și 12.00 - 12.30 (reuniune a coordonatorilor)

Bruxelles

Sala: József Antall (4Q2)

și cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei REGI

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         18 decembrie 2020 PV – PE663.132v01-00

3. Comunicări ale președinției

***Procedura de votare de la distanță***

4. Politica de coeziune și strategiile de mediu de la nivel regional în lupta împotriva schimbărilor climatice

REGI/9/02935

 2020/2074(INI) 

 

Raportor:

 

Tonino Picula (S&D)

PR – PE660.259v01-00
AM – PE663.150v01-00

Comisie competentă:

 

REGI

 

 

Avize:

 

ENVI

Susana Solís Pérez (Renew)

AD – PE653.872v02-00
AM – PE657.316v01-00

 

ITRE

Decizie: fără aviz

 

 

TRAN

Gheorghe Falcă (PPE)

AD – PE655.927v02-00
AM – PE657.259v01-00

 

AGRI

Francisco Guerreiro (Verts/ALE)

AD – PE660.319v02-00
AM – PE662.106v01-00

         Adoptarea proiectului de raport

         Termen de depunere a amendamentelor: 12 ianuarie 2021, 12.00

5. Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Comisia Europeană

REGI/9/03700

 2020/2140(DEC) COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

 

Raportoare pentru aviz:

 

Isabel Benjumea Benjumea (PPE)

PA – PE662.007v01-00
AM – PE663.391v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

Joachim Kuhs (ID)

PR – PE655.922v01-00

         Adoptarea proiectului de aviz

         Termen de depunere a amendamentelor: 21 ianuarie 2021, 18.00

6. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: Strategia anuală pentru 2021 privind creșterea durabilă

REGI/9/05375

         Adoptarea proiectului de aviz sub formă de scrisoare

Votul de la distanță se va desfășura prin sistemul iVote. Rezultatele vor fi comunicate membrilor prin e-mail.
Votul privind amendamentele va fi deschis la ora 9.45 și se va încheia la ora 10.45.
Votul final va fi deschis la ora 14.15 și se va încheia la ora 15.15.

* * *

24 februarie 2021, 10.00 - 12.00

Audiere publică

7. Punerea în aplicare a CRII/CRII+ în regiunile Europei

REGI/9/05385

         Audiere

(ordine de zi separată)

8. Chestiuni diverse

9. Reuniuni următoare

         16 martie 2021, 13.45 - 16.15 și 16.45 - 18.45 (Bruxelles)

* * *

24 februarie 2021, 12.00 - 12.30 (cu ușile închise)

10. Reuniune a coordonatorilor

Ultima actualizare: 23 februarie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate