PDF 178kWORD 284k

 

 

Utskottet för regional utveckling

 

REGI(2021)0224_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 24 februari 2021 kl. 9.45–12.00 och kl. 12.00–12.30  (samordnarnas sammanträde)

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q2)

Med deltagande av utskottsledamöter på distans

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av sammanträdesprotokoll

         18 december 2020 PV – PE663.132v01-00

3. Meddelanden från ordföranden

***Distansomröstning***

4. Sammanhållningspolitiken och regionala miljöstrategier i kampen mot klimatförändringar

REGI/9/02935

 2020/2074(INI) 

 

Föredragande:

 

Tonino Picula (S&D)

PR – PE660.259v01-00
AM – PE663.150v01-00

Ansvarigt utskott:

 

REGI

 

 

Rådgivande utskott:

 

ENVI

Susana Solís Pérez (Renew)

AD – PE653.872v02-00
AM – PE657.316v01-00

 

ITRE

Beslut: inget yttrande

 

 

TRAN

Gheorghe Falcă (PPE)

AD – PE655.927v02-00
AM – PE657.259v01-00

 

AGRI

Francisco Guerreiro (Verts/ALE)

AD – PE660.319v02-00
AM – PE662.106v01-00

         Antagande av förslag till betänkande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 12 januari 2021 kl. 12.00

5. Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen

REGI/9/03700

 2020/2140(DEC) COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

 

Föredragande av yttrande:

 

Isabel Benjumea Benjumea (PPE)

PA – PE662.007v01-00
AM – PE663.391v01-00

Ansvarigt utskott:

 

CONT

Joachim Kuhs (ID)

PR – PE655.922v01-00

         Antagande av förslag till yttrande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 21 januari 2021 kl. 18.00

6. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Den årliga strategin för hållbar tillväxt 2021

REGI/9/05375

         Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse

Distansomröstningen genomförs via applikationen iVote. Ledamöterna underrättas om resultaten via e-post.
Omröstningen om ändringsförslagen inleds kl. 9.45 och avslutas kl. 10.45.
Slutomröstningen inleds kl. 14.15 och avslutas kl. 15.15.

* * *

24 februari 2021 kl. 10.00–12.00

Offentlig utfrågning

7. Genomförandet av CRII/CRII+ i Europas regioner

REGI/9/05385

         Utfrågning

(separat föredragningslista)

8. Övriga frågor

9. Kommande sammanträden

         16 mars 2021 kl. 13.45–16.15 och kl. 16.45–18.45 (Bryssel)

* * *

24 februari 2021 kl. 12.00–12.30  (inom stängda dörrar)

10. Samordnarnas sammanträde

Senaste uppdatering: 22 februari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy