Forslag til dagsorden - REGI_OJ(2023)01-25_1Forslag til dagsorden
REGI_OJ(2023)01-25_1

REGI_OJ(2023)01-25_1

 

 

Regionaludviklingsudvalget

 

REGI(2023)0125_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Onsdag den 25. januar 2023 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30

Bruxelles

Mødelokale: ANTALL (2Q2)

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Godkendelse af protokollerne fra møderne

  24.-25. oktober 2022 PV – PE738.584v01-00

  30. november 2022 PV – PE739.611v01-00

3. Meddelelser fra formanden

4. Drøftelse med Peter Kullgren, minister for landdistriktspørgsmål, om det svenske formandskabs prioriteter

*** Afstemning ***

5. Decharge 2021: EU's almindelige budget – Kommissionen

REGI/9/09663

 2022/2081(DEC) COM(2022)0323[01] – C9-0227/2022

 

Ordfører for udtalelse:

 

Younous Omarjee (The Left)

PA – PE738.589v01-00
AM – PE739.687v01-00

Kor.udv.:

 

CONT

Jeroen Lenaers (PPE)
Monika Hohlmeier (PPE)

 

  Vedtagelse af udkast til udtalelse

  Frist for ændringsforslag: den 7. december 2022 kl. 12.00

6. Den nye EU-ramme for mobilitet i byer

REGI/9/08488

 2022/2023(INI) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Marcos Ros Sempere (S&D)

PA – PE736.715v01-00
AM – PE738.517v01-00

Kor.udv.:

 

TRAN

Andrey Novakov (PPE)

PR – PE736.365v01-00
AM – PE737.364v02-00

  Vedtagelse af udkast til udtalelse

  Frist for ændringsforslag: den 8. november 2022 kl. 12.00

7. Europæisk semester for samordning af de økonomiske politikker 2023

REGI/9/10912

 2022/2150(INI) 

 

Formand:

 

Younous Omarjee (The Left)

 

Kor.udv.:

 

ECON*

Irene Tinagli (S&D)

PR – PE739.576v01-00
AM – PE740.642v01-00

  Vedtagelse af udkast til udtalelse i form af en skrivelse

*** Afstemning afsluttet ***

8. Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS)

REGI/9/11049

 2023/2502(DEA) C(2022)09242

 

Kor.udv.:

 

REGI

 

 

  Redegørelse ved Kommissionen

9. Gennemførelse af midler 2014-2020 (Finland)

Den 25. januar 2023 kl. 14.30-18.30

10. Rapport om igangværende interinstitutionelle forhandlinger

Trilog om REPowerEU

11. Præsentation af meddelelsen om udnyttelse af talenter i Europas regioner med kommissær Ferreira

12. Drøftelse af de regionale aspekter af revisionen af RGEC og De Minimis med kommissær Margrethe Vestager

13. Diverse sager

14. Næste møder

  27.-28. februar 2023 (Bruxelles)

* * *

Den 25. januar 2023 kl. 17.00-18.30  (for lukkede døre)

15. Koordinatormøde

Seneste opdatering: 17. januar 2023
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik