Darbotvarkės projektas - REGI_OJ(2023)01-25_1Darbotvarkės projektas
REGI_OJ(2023)01-25_1

REGI_OJ(2023)01-25_1

 

 

Regioninės plėtros komitetas

 

REGI(2023)0125_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2023 m. sausio 25 d., trečiadienis, 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val.

Briuselis

Salė: ANTALL (2Q2)

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

  2022 m. spalio 24–25 d. PV – PE738.584v01-00

  2022 m. lapkričio 30 d. PV – PE739.611v01-00

3. Pirmininko pranešimai

4. Keitimasis nuomonėmis su kaimo reikalų ministru Peteriu Kullgrenu dėl Švedijos pirmininkavimo prioritetų

*** Balsavimas ***

5. 2021 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

REGI/9/09663

 2022/2081(DEC) COM(2022)0323[01] – C9-0227/2022

 

Nuomonės referentas:

 

Younous Omarjee (The Left)

PA – PE738.589v01-00
AM – PE739.687v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT

Jeroen Lenaers (PPE)
Monika Hohlmeier (PPE)

 

  Nuomonės projekto tvirtinimas

  Pakeitimų pateikimo terminas: 2022 m. gruodžio 7 d. 12.00 val.

6. Nauja ES judumo mieste sistema

REGI/9/08488

 2022/2023(INI) 

 

Nuomonės referentas:

 

Marcos Ros Sempere (S&D)

PA – PE736.715v01-00
AM – PE738.517v01-00

Atsakingas komitetas:

 

TRAN

Andrey Novakov (PPE)

PR – PE736.365v01-00
AM – PE737.364v02-00

  Nuomonės projekto tvirtinimas

  Pakeitimų pateikimo terminas: 2022 m. lapkričio 8 d. 12.00 val.

7. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras 2023 m.

REGI/9/10912

 2022/2150(INI) 

 

Pirmininkas:

 

Younous Omarjee (The Left)

 

Atsakingas komitetas:

 

ECON*

Irene Tinagli (S&D)

PR – PE739.576v01-00
AM – PE740.642v01-00

  Laiško forma pateikto nuomonės projekto tvirtinimas

*** Balsavimo pabaiga ***

8. Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo priedai

REGI/9/11049

 2023/2502(DEA) C(2022)09242

 

Atsakingas komitetas:

 

REGI

 

 

  Komisijos pranešimas

9. 2014–2020 m. lėšų įgyvendinimas (Suomija)

2023 m. sausio 25 d. 14.30–18.30 val.

10. Vykstančių tarpinstitucinių derybų ataskaita

Trilogas dėl „REPowerEU“

11. Komunikato „Talentų panaudojimas Europos regionuose“ pristatymas kartu su Komisijos nare E. Ferreira

12. Keitimasis nuomonėmis su Komisijos nare M. Vestager dėl BBIR ir De minimis pagalbos reglamento persvarstymo regioninių aspektų

13. Kiti klausimai

14. Kiti posėdžiai

  2023 m. vasario 27–28 d. (Briuselis)

* * *

2023 m. sausio 25 d. 17.00–18.30 val.  (uždaras)

15. Koordinatorių posėdis

Atnaujinta: 2023 m. sausio 17 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika