Projekt porządku obrad - REGI_OJ(2023)01-25_1Projekt porządku obrad
REGI_OJ(2023)01-25_1

REGI_OJ(2023)01-25_1

 

 

Komisja Rozwoju Regionalnego

 

REGI(2023)0125_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 25 stycznia 2023 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30

Bruksela

Sala: ANTALL (2Q2)

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

  24-25 października 2022 r. PV – PE738.584v01-00

  30 listopada 2022 r. PV – PE739.611v01-00

3. Komunikaty przewodniczącego

4. Wymiana poglądów z Peterem Kullgrenem, ministrem rolnictwa, na temat priorytetów prezydencji szwedzkiej

*** Głosowanie ***

5. Absolutorium za rok 2021: budżet ogólny UE – Komisja

REGI/9/09663

 2022/2081(DEC) COM(2022)0323[01] – C9-0227/2022

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Younous Omarjee (The Left)

PA – PE738.589v01-00
AM – PE739.687v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

Jeroen Lenaers (PPE)
Monika Hohlmeier (PPE)

 

  Przyjęcie projektu opinii

  Termin składania poprawek: 7 grudnia 2022 r., godz. 12.00

6. Nowe unijne ramy mobilności miejskiej

REGI/9/08488

 2022/2023(INI) 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Marcos Ros Sempere (S&D)

PA – PE736.715v01-00
AM – PE738.517v01-00

Przedm. właśc.:

 

TRAN

Andrey Novakov (PPE)

PR – PE736.365v01-00
AM – PE737.364v02-00

  Przyjęcie projektu opinii

  Termin składania poprawek: 8 listopada 2022 r., godz. 12.00

7. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej – 2023 r.

REGI/9/10912

 2022/2150(INI) 

 

Przewodniczący:

 

Younous Omarjee (The Left)

 

Przedm. właśc.:

 

ECON*

Irene Tinagli (S&D)

PR – PE739.576v01-00
AM – PE740.642v01-00

  Przyjęcie projektu opinii w formie pisma

*** Koniec głosowania ***

8. Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS)

REGI/9/11049

 2023/2502(DEA) C(2022)09242

 

Przedm. właśc.:

 

REGI

 

 

  Wystąpienie Komisji

9. Wdrażanie funduszy w latach 2014–2020 (Finlandia)

25 stycznia 2023 r., w godz. 14.30 – 18.30

10. Sprawozdanie z bieżących negocjacji międzyinstytucjonalnych

Rozmowy trójstronne w sprawie REPowerEU

11. Prezentacja komunikatu w sprawie wykorzystania talentów w regionach Europy z udziałem komisarz Ferreiry

12. Wymiana poglądów z komisarz Vestager na temat regionalnych aspektów przeglądu wytycznych w sprawie pomocy regionalnej i de minimis

13. Sprawy różne

14. Następne posiedzenia

  27-28 lutego 2023 r. (Bruksela)

* * *

25 stycznia 2023 r., w godz. 17.00 – 18.30  (przy drzwiach zamkniętych)

15. Posiedzenie koordynatorów

Ostatnia aktualizacja: 19 stycznia 2023
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności