Proiect de ordine de zi - REGI_OJ(2023)01-25_1Proiect de ordine de zi
REGI_OJ(2023)01-25_1

REGI_OJ(2023)01-25_1

 

 

Comisia pentru dezvoltare regională

 

REGI(2023)0125_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Miercuri, 25 ianuarie 2023, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30

Bruxelles

Sala: ANTALL (2Q2)

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

  24-25 octombrie 2022 PV – PE738.584v01-00

  30 noiembrie 2022 PV – PE739.611v01-00

3. Comunicări ale președinției

4. Schimb de opinii cu Peter Kullgren, ministrul afacerilor rurale, privind prioritățile Președinției suedeze

*** Votare ***

5. Descărcarea de gestiune 2021: Bugetul general al UE - Comisia

REGI/9/09663

 2022/2081(DEC) COM(2022)0323[01] – C9-0227/2022

 

Raportor pentru aviz:

 

Younous Omarjee (The Left)

PA – PE738.589v01-00
AM – PE739.687v01-00

Comisie competentă:

 

CONT

Jeroen Lenaers (PPE)
Monika Hohlmeier (PPE)

 

  Adoptarea proiectului de aviz

  Termen de depunere a amendamentelor: 7 decembrie 2022, ora 12.00

6. Noul cadru al UE pentru mobilitatea urbană

REGI/9/08488

 2022/2023(INI) 

 

Raportor pentru aviz:

 

Marcos Ros Sempere (S&D)

PA – PE736.715v01-00
AM – PE738.517v01-00

Comisie competentă:

 

TRAN

Andrey Novakov (PPE)

PR – PE736.365v01-00
AM – PE737.364v02-00

  Adoptarea proiectului de aviz

  Termen de depunere a amendamentelor: 8 noiembrie 2022, ora 12.00

7. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice 2023

REGI/9/10912

 2022/2150(INI) 

 

Președinte:

 

Younous Omarjee (The Left)

 

Comisie competentă:

 

ECON*

Irene Tinagli (S&D)

PR – PE739.576v01-00
AM – PE740.642v01-00

  Adoptarea proiectului de aviz sub formă de scrisoare

*** Sfârșitul votării ***

8. Regulament delegat al Comisiei de modificare a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS)

REGI/9/11049

 2023/2502(DEA) C(2022)09242

 

Comisie competentă:

 

REGI

 

 

  Expunerea Comisiei

9. Execuția fondurilor pentru perioada 2014-2020 (Finlanda)

25 ianuarie 2023, 14.30 - 18.30

10. Raport privind negocierile interinstituționale în curs

Trilogul privind REPowerEU

11. Prezentarea comunicării privind valorificarea talentelor în regiunile Europei împreună cu comisara Ferreira

12. Schimb de opinii privind aspectele regionale ale revizuirii RGEC și De Minimis cu comisara Vestager

13. Chestiuni diverse

14. Reuniuni următoare

  27-28 februarie 2023 (Bruxelles)

* * *

25 ianuarie 2023, 17.00 - 18.30  (cu ușile închise)

15. Reuniune a coordonatorilor

Ultima actualizare: 17 ianuarie 2023
Aviz juridic - Politica de confidențialitate