3.2.2020
REGI_PA(2020)646963
ONTWERPADVIES
van de Commissie regionale ontwikkeling
aan de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een aantal overgangsbepalingen voor de steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 en (EU) nr. 1308/2013 wat betreft de middelen en verdeling ervan voor 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft de middelen en toepassing ervan in 2021
(COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD))
Rapporteur voor advies: Herbert Dorfmann

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 178kWORD 144k
Juridische mededeling - Privacybeleid