Návrh stanoviska - REGI_PA(2020)662007Návrh stanoviska
REGI_PA(2020)662007

  NÁVRH STANOVISKA
  Výboru pro regionální rozvoj
  pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu
  o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 - Evropská komise
  (2020/2140(DEC))
  Zpravodaj: Tamás Deutsch

  8.12.2020

  Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: