8.12.2020
REGI_PA(2020)662007
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: regionaalarengukomisjon
Saaja: eelarvekontrollikomisjon
Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta - Komisjon
(2020/2140(DEC))
Arvamuse koostaja: Tamás Deutsch

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 95kWORD 60k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika