Lausuntoluonnos - REGI_PA(2020)662007Lausuntoluonnos
REGI_PA(2020)662007

  LAUSUNTOLUONNOS
  aluekehitysvaliokunnalta
  talousarvion valvontavaliokunnalle
  vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 - Komissio
  (2020/2140(DEC))
  Valmistelija: Tamás Deutsch

  8.12.2020

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: