Nacrt mišljenja - REGI_PA(2020)662007Nacrt mišljenja
REGI_PA(2020)662007

  NACRT MIŠLJENJA
  Odbora za regionalni razvoj
  upućeno Odboru za proračunski nadzor
  o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019. - Europska komisija
  (2020/2140(DEC))
  Izvjestitelj za mišljenje Tamás Deutsch

  8.12.2020

  Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: