Nuomonės projektas - REGI_PA(2020)662007Nuomonės projektas
REGI_PA(2020)662007

  NUOMONĖS PROJEKTAS
  Regioninės plėtros komiteto
  pateiktas Biudžeto kontrolės komitetui
  dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo - Europos Komisija
  (2020/2140(DEC))
  Nuomonės referentas: Tamás Deutsch

  8.12.2020

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: