8.12.2020
REGI_PA(2020)662007
NUOMONĖS PROJEKTAS
Regioninės plėtros komiteto
pateiktas Biudžeto kontrolės komitetui
dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo - Europos Komisija
(2020/2140(DEC))
Nuomonės referentas: Tamás Deutsch

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 102kWORD 60k
Teisinė informacija - Privatumo politika