Atzinuma projekts - REGI_PA(2020)662007Atzinuma projekts
REGI_PA(2020)662007

  ATZINUMA PROJEKTS
  Sniegusi Reģionālās attīstības komiteja
  Budžeta kontroles komitejai
  par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu — Eiropas Komisija
  (2020/2140(DEC))
  Atzinuma sagatavotājs: Tamás Deutsch

  8.12.2020

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: