Abbozz ta' opinjoni - REGI_PA(2020)662007Abbozz ta' opinjoni
REGI_PA(2020)662007

  ABBOZZ TA' OPINJONI
  tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
  għall-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
  on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2019 - European Commission
  (2020/2140(DEC))
  Rapporteur għal opinjoni: Tamás Deutsch

  8.12.2020

  Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: