8.12.2020
REGI_PA(2020)662007
PROJEKT OPINII
Komisji Rozwoju Regionalnego
dla Komisji Kontroli Budżetowej
w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 - Komisja Europejska
(2020/2140(DEC))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Tamás Deutsch

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 105kWORD 59k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności