8.12.2020
REGI_PA(2020)662007
PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru dezvoltare regională
destinat Comisiei pentru control bugetar
referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019 - Comisia Europeană
(2020/2140(DEC))
Raportor pentru aviz: Tamás Deutsch

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 98kWORD 60k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate