8.12.2020
REGI_PA(2020)662007
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för regional utveckling
till budgetkontrollutskottet
över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 - Europeiska kommissionen
(2020/2140(DEC))
Föredragande av yttrande: Tamás Deutsch

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 94kWORD 60k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy