Udkast til betænkning - REGI_PR(2016)580480Udkast til betænkning
REGI_PR(2016)580480

UDKAST TIL BETÆNKNING
om en EU-strategi for Alperegionen
(2015/2324(INI))
Regionaludviklingsudvalget
Ordfører for udtalelse: Mercedes Bresso

30.3.2016

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: