Abbozz ta' rapport - REGI_PR(2016)580480Abbozz ta' rapport
REGI_PR(2016)580480

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar Strateġija tal-Unjoni Ewropea għar-Reġjun tal-Alpi
(2015/2324(INI))
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
Rapporteur: Mercedes Bresso

30.3.2016

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: