Ontwerpverslag - REGI_PR(2016)580480Ontwerpverslag
REGI_PR(2016)580480

ONTWERPVERSLAG
over een EU-strategie voor het Alpengebied
(2015/2324(INI))
Commissie regionale ontwikkeling
Rapporteur: Mercedes Bresso

30.3.2016

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: