Osnutek poročila - REGI_PR(2016)580480Osnutek poročila
REGI_PR(2016)580480

OSNUTEK POROČILA
o strategiji EU za alpsko regijo
(2015/2324(INI))
Odbor za regionalni razvoj
Poročevalka: Mercedes Bresso

30.3.2016

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: