2.3.2017
REGI_PR(2017)599809
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl didesnio partnerių dalyvavimo ir matomumo užtikrinant Europos struktūrinių ir investicijų fondų veiksmingumą
(2016/2304(INI))
Regioninės plėtros komitetas
Pranešėjas: Daniel Buda

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 591kWORD 53k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika