2.3.2017
REGI_PR(2017)599809
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par partneru līdzdalības palielināšanu un pārredzamības uzlabošanu Eiropas Strukturālo un investīciju fondu izmantošanā
(2016/2304(INI))
Reģionālās attīstības komiteja
Referents: Daniel Buda

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 590kWORD 57k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika