20.7.2017
REGI_PR(2017)604868
NÁVRH SPRÁVY
o vykonávaní makroregionálnych stratégií EÚ
(2017/2040(INI))
Výbor pre regionálny rozvoj
Spravodajca: Andrea Cozzolino

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 602kWORD 56k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia