Osnutek poročila - REGI_PR(2018)626671Osnutek poročila
REGI_PR(2018)626671

OSNUTEK POROČILA
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Odbor za regionalni razvoj
Poročevalca: Andrej Novakov (Andrey Novakov), Constanze Krehl

13.9.2018

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: