Udkast til betænkning - REGI_PR(2020)648609Udkast til betænkning
REGI_PR(2020)648609

UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling
(COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
Regionaludviklingsudvalget
Ordfører: Manolis Kefalogiannis

23.3.2020

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: