Mietintöluonnos - REGI_PR(2020)648609Mietintöluonnos
REGI_PR(2020)648609

MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta
(COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
Aluekehitysvaliokunta
Esittelijä: Manolis Kefalogiannis

23.3.2020

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: