Dréacht-tuarascáil - REGI_PR(2020)648609Dréacht-tuarascáil
REGI_PR(2020)648609

DRÉACHT-TUARASCÁIL
ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir
(COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach
Rapóirtéir: Manolis Kefalogiannis

23.3.2020

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: