Ontwerpverslag - REGI_PR(2020)648609Ontwerpverslag
REGI_PR(2020)648609

ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie
(COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
Commissie regionale ontwikkeling
Rapporteur: Manolis Kefalogiannis

23.3.2020

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: