Návrh správy - REGI_PR(2020)648609Návrh správy
REGI_PR(2020)648609

NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu
(COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
Výbor pre regionálny rozvoj
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Manolis Kefalogiannis

23.3.2020

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: