Osnutek poročila - REGI_PR(2020)648609Osnutek poročila
REGI_PR(2020)648609

OSNUTEK POROČILA
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravični prehod
(COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
Odbor za regionalni razvoj
Poročevalec: Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis)

23.3.2020

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: