Förslag till betänkande - REGI_PR(2020)648609Förslag till betänkande
REGI_PR(2020)648609

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning
(COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
Utskottet för regional utveckling
Föredragande: Manolis Kefalogiannis

23.3.2020

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: