Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
7. parlamenti ciklus - 2009. július
PDF 1295k
TARTALOM
TÁRGYMUTATÓ
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK

IV. MELLÉKLET : Követendő iránymutatások és általános elvek a 122. cikk alapján az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyek vitájának napirendjén szereplő tárgyak kiválasztásánál

Alapelvek

1.    A Tanácshoz, a Bizottsághoz, a tagállamokhoz, harmadik országhoz vagy nemzetközi szervekhez egy bizonyos eseményt megelőzően intézett parlamenti szavazásra irányuló állásfoglalási indítványok elsőbbséget élveznek, feltéve, hogy a folyó ülés az Európai Parlament egyetlen olyan ülése, amelyen a szavazás időben megtartható.

2.    Az állásfoglalási indítványok terjedelme nem haladhatja meg az 500 szót.

3.    Az Európai Uniónak a Szerződésben megállapított hatásköréhez kapcsolódó tárgyak – ha –nagyobb jelentőségűek – elsőbbséget élveznek.

4.    A kiválasztott tárgyak száma az alfejezetekkel együtt nem haladhatja meg a hármat, és jelentőségükkel arányban álló vitát kell lehetővé tennie.

Gyakorlati kérdések

5.    A Parlamentet és a képviselőcsoportokat értesítik az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyek vitáján szereplő tárgyak kiválasztásánál figyelembe vett alapelvekről.

A felszólalási idő korlátozása és felosztása

6.    A rendelkezésre álló idő jobb kihasználása céljából az elnök a képviselőcsoportok vezetőivel történő tanácskozást követően megállapodik a Tanáccsal és a Bizottsággal e két intézmény esetleges nyilatkozataira rendelkezésre álló felszólalási idő korlátozásáról az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyek vitája során.

A módosítások előterjesztésének határideje

7.    A módosítások előterjesztésére kijelölt határidő meghatározása során elegendő időt kell hagyni a módosítások hivatalos nyelveken történő kiosztása és az állásfoglalási indítványokról szóló vita kitűzött időpontja között ahhoz, hogy a képviselők és a képviselőcsoportok a módosításokat megfelelően megvizsgálhassák.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat