Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
7-oji Europos Parlamento kadencija - 2009 m. liepos mėn
PDF 1225k
TURINYS
RODYKLĖ
PASTABA SKAITYTOJUI

IV PRIEDAS : Nurodymai ir bendri principai, taikytini parenkant į darbotvarkę įrašytinus klausimus 122 straipsnyje numatytoms diskusijoms dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų

Pagrindiniai principai

1.    Pirmumo tvarka svarstomi tie pasiūlymai dėl rezoliucijų, kuriomis Parlamentas pareiškia savo nuomonę Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, trečiosioms šalims ar tarptautinėms organizacijoms dėl konkretaus planuojamo įvykio dar prieš jam įvykstant, su sąlyga, kad vienintelė mėnesinė sesija, kada Europos Parlamentas gali laiku surengti balsavimą, yra einamoji mėnesinė sesija.

2.    Pasiūlymai dėl rezoliucijų negali būti ilgesni kaip 500 žodžių.

3.    Klausimai, susiję su sutartyse numatytomis Europos Sąjungos kompetencijos sritimis, svarstomi pirmumo tvarka, jeigu jie yra ypač svarbūs.

4.    Parenkamas toks klausimų skaičius, kuris leistų surengti klausimų svarbą atitinkančias diskusijas, tačiau kartu su poskirsniais jis negali viršyti trijų klausimų.

Praktinis taikymo būdas

5.    Parlamentas ir frakcijos supažindinami su pirmumo kriterijais, kurie taikomi parenkant, kokius klausimus įrašyti į darbotvarkę diskusijoms dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų.

Kalbėjimo laiko apribojimas ir paskirstymas

6.    Kad būtų geriau išnaudotas laikas, Pirmininkas, pasitaręs su frakcijų pirmininkais, susitaria su Taryba ir Komisija dėl šių institucijų kalboms skirto laiko apribojimo diskusijose dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų.

Pakeitimų pateikimo terminas

7.    Nustatomas toks terminas pateikti pakeitimus pasiūlymams dėl rezoliucijų, kad tarp pakeitimų išdalinimo oficialiomis kalbomis ir pasiūlymų dėl rezoliucijų svarstymo, Parlamento nariai ir frakcijos turėtų pakankamai laiko jas tinkamai išnagrinėti.

Teisinė informacija - Privatumo politika