Reglement van het Europees Parlement
Zevende zittingsperiode - juli 2009
PDF 1175k
INHOUD
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER

BERICHT AAN DE LEZER

Overeenkomstig de beslissingen van het Parlement aangaande sekseneutraal taalgebruik in zijn documenten, is het Reglement aangepast teneinde rekening te houden met de dienaangaande door de werkgroep op hoog niveau voor gendergelijkheid en diversiteit op 13 februari 2008 goedgekeurde en door het Bureau op 19 mei 2008 bekrachtigde richtsnoeren.

De cursief gedrukte teksten zijn interpretaties (cf. artikel 211).

Juridische mededeling - Privacybeleid