Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
7. volebné obdobie - júl 2009
PDF 1205k
OBSAH
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

Rokovací poriadok, v súlade s rozhodnutiami Parlamentu o používaní rodovo neutrálneho jazyka vo svojich dokumentoch, zohľadňuje usmernenia v tejto veci, schválené skupinou na vysokej úrovni pre rodovú rovnosť a diverzitu 13. februára 2008 a potvrdené predsedníctvom 19. mája 2008.

Výklad rokovacieho poriadku (v súlade s článkom 211) je uvedený kurzívou.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia