Az Európai Parlament eljárási szabályzata
7. parlamenti ciklus - 2009. július
PDF 1295k
TARTALOM
TÁRGYMUTATÓ
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK

TÁRGYMUTATÓ
AÁBCSDEÉFGHIJKLMNNYOÖPQRSSZTÚÜVZ
Az arab számok a szabályzat cikkeire utalnak. A mellékleteket római számok jelzik, az azokat követő arab vagy római számok, illetve betűk e mellékletek szakaszaira, cikkeire illetve bekezdéseire utalnak.
A
Oldal tetejeKövetkező
Ajánlások 81, 121, II
a gazdaságpolitika átfogó iránymutatásaira 114
a KKBP keretében 96 - 97
a Tanácsnak 97, 101, 121
büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés 101
csatlakozási szerződések 81, 89, 200
második olvasatra 63 - 64
Parlament ajánlásai 91 - 92
Tanácstól származó az EK 122. cikke szerinti ajánlások 83
tárgyalási felhatalmazás 90
vizsgálóbizottság ajánlástervezete az Európai Közösségek vagy a tagállamok intézményeinek, szerveinek 185
AKCS-országok (afrikai, karibi és csendes-óceáni országok) VII.II
A közösségi jogalkotás egyszerűsítése 86 - 87
A közösségi jog átdolgozása 87
Alakuló ülés 3, 12, 134
Alapelvek 102, 209 - 210, VII.XVIII
szavazás alapelvei 160
tagállam általi megsértése 102
Alapvető jogok 36, 42, VII.XVII
Albizottságok 188, 190
jelentés 190
Alelnökök 15, 21
feladatok 21 - 22, 25, 104
hivatali idő 17
rangsor 15, 18
választás 13, 18
Alkotmányügyi Bizottság VII.XVIII
Arány V.2
Arányosság 36, 44, VII.XVI
Asszisztensek X.2
Á
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Állampolgári, Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság VII.XVII
Állampolgári jogok VII.XVII
Állásfoglalási indítványok 47 - 49, 81, 85, 98, 102, 120, 122, 157, 202, IV, VI.5
nem jogalkotási állásfoglalási indítvány 138
 szavazás 158
Álláspont
Bizottság álláspontja 44, 54, 61, XIV
közös álláspont 61
Tanács álláspontja 54
Általános rendelkezések 13
Árnyékelőadók 192
Átláthatóság 103 - 104, I
a Parlament tevékenységének átláthatósága 103 - 104
jogalkotási folyamatok átláthatósága 39
B
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Befejezetlen ügyek 214
érvényét vesztett ügyek 214
Bejutás
a Parlamentbe 9, XVI
Belépés
karzatra 145
ülésterembe 145
Belépőkártyák X, X.1
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság VII.X
Belső Piaci Harmonizációs Hivatal. VII.XVI
Beszédidő felosztása 149
Bíróság 129, VI.6, VII.XVI
Bíróság előtti eljárások 128, 206, VI.6
Bíróság előtti eskütétel 204
Bírósági eljárás 128
Bizalmatlanság 107
Bizottság
a javaslat elutasítása 87
Bizottság (Európai Bizottság) 105, 185, 193, 202, IV, XIV
beszédidő 149
bizalmatlansági indítvány a Bizottsággal szemben 107
 elfogadása 107
Bizottsághoz intézett kérdések 115 - 117, II
Bizottsági javaslatok 37, 45
 elutasítása 56
 módosítása 53 - 54, 58 - 59
módosítás elfogadása 57
 visszautalása 56
 visszavonása 39, 56, 58, 65
Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök XIII
Bizottság vélemény iránti kérelme 43
elnöke 105
felkérése javaslatok benyújtására 42
határozatainak indoklása 111
hivatali ideje 106
jogalkotási és munkaprogram
jogalkotási és munkaprogramja 35
külképviseleti vezető 95
megválasztása 106
mentesítése 76
módosításokkal kapcsolatos álláspontja 54, 57 - 58, 66, XIV
nyilatkozatai 57, 91, 110 - 111, VI.5
 az elnök nyilatkozattétele 92
önkéntes megállapodás szándéka 85
tagok 106, XIV
 lemondása XIV
tájékoztatási kötelezettség a Parlament felé 89 - 91, 96, XIV
tárgyalási felhatalmazás 90
végrehajtási hatáskör 88, XIV.I
Bizottsági Elnökök Értekezlete 27
ajánlások 137, 188
Bizottsági koordinátorok 192
Bizottságok 3, 45 - 50, 52, 78, 80, 82, 90, 96, 106, 183 - 191, 193 - 195, 197, 211 - 212, VII
albizottság 188, 190
alelnökök 191
állandó bizottságok 183, VII
állásfoglalási indítvány előterjesztése 84 - 85, 98, 102, 202
bizottsághoz történő visszautalás 56 - 57, 159, 172, 175, 211, V.2
 helyesbítések 216
bizottsághoz való utalás első olvasatra 43
 helyesbítések 216
bizottsághoz való utalás második olvasatra 63
 helyesbítések 216
bizottsághoz való utalás megfontolásra 43, 121
bizottsági eljárás 195
bizottsági elnök 27
bizottságok üléshelyei 23, 135
egyeztetési eljárás az 1975. évi közös nyilatkozat szerint 60
egyeztető bizottság 60, 67, 69
elnök 52
elnökségek 191
első olvasat bizottságban 37 - 39, 53 - 54
feladatok 188
felállítása 183 - 185, IX
 tagok megválasztása 183
felelőség VII
független személyekből összeállított bizottság 210
harmadik olvasat bizottságban 68
határozat 120
hatáskör 25, 108 - 109, 120, VII
helyesbítések 216
ideiglenes bizottságok (ld. különbizottságok) 183 - 184, 188
illetékesség 188
javaslat jelentés készítésére 119
jelentés 37, 42, 45, 47, 50, 52, 57, 60, 79, 84 - 85, 120, 202, 205 - 206, 210, VI.6
 határidő 175
 saját kezdeményezésű jelentések 48
 szóbeli jelentés 128, 142
kérdések órája 197
konzultáció a Tanáccsal 63
költségvetési előirányzat-tervezet 79
mandátumvizsgálat VII.XVI
mandátumvizsgáló bizottság 3, 12, 189
második olvasat bizottságban 61 - 63
módosítás előterjesztése 156
napirend 4, 27, 63, 103, 117 - 118
összetétel 186
parlamenti vegyesbizottságok 25, 200
petíciós bizottság 201
póttagok 187, 190
rendkívüli ülés 97, 101
szavazás 195 - 196
tagok 186, 191, IX
 tanulmánykészítési vagy tényfeltáró megbízatás 188
társbizottság 50, 88
ülés 46, 51, 103, 187, 190 - 191, 193, 195, VIII.A
 jegyzőkönyv 103, 194
vélemény 49 - 50, 203, V.1
véleménynyilvánításra felkért bizottság 49, 188
vizsgálóbizottságok 25, 185 - 186, 188, IX
 tagok 185
zárt ülés 99
CS
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Csalás 10, XII
Csalás és korrupció megelőzése 10, XII
Csatlakozás
csatlakozási szerződések 81, 89, 200
csatlakozási tárgyalások 89, 200, XIV.II
D
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Demokrácia 122, 209 - 210, IV
Dokumentumok 5
bizalmas és minősített dokumentumok VIII
hozzáférés 5, 39, 103 - 104, 148, 203, XV
jogalkotási dokumentumok 43
kiosztása 144, 148
megszavazása 20
E
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Egyenlőség elve 200
Egyeztetési eljárás
1975. évi közös nyilatkozat szerinti 60
egyeztetési eljárás harmadik olvasat során 67 - 69
Egyperces felszólalások 150
Egyszerűsített eljárás 46
Együttes vita 143
Együttműködés
büntetőügyekben folytatott együttműködés 99 - 101
megerősített együttműködés 81 - 82
Ejárási változatok VI.5
Elfogadhatatlanság iránti kérelem 172
Elfogadhatóság
Írásbeli választ igénylő kérdés 117
Elfogadott jogi aktusok 73
aláírása 73
hatályba lépése 73
Elfogadott szövegek 180
Eljárás
jogalkotási 87, 216
Eljárási indítványok 20, 172
Eljárási Szabályzat 211 - 212, VII.XVIII
alkalmazása 173, 185, 211 - 212, VII.XVIII
intézményközi megállapodás 127
megsértése 173
módosítása 211 - 212, VII.XVIII
 hatálybalépés 212
Eljárások
Bíróság előtti eljárások 128, 204, 206
bizalmas eljárás VIII.A
bizottsági eljárás 45 - 50, 52, 63, 162, 191, 193, 195 - 197, 216, VIII.A
egyeztető eljárás 43, 67 - 69
egyszerűsített eljárás 46, 86
hozzájárulási eljárás 81, 89 - 90
jogalkotási eljárás 36 - 40, 44, 53 - 69, 71 - 73, 81, 83 - 86, 88, 128 - 129
költségvetési eljárások 75 - 78, V, VII.IV
mentesítési eljárás 76
mentesítő határozatok vizsgálatának és elfogadásának eljárása VI
módosítás és vita nélküli eljárás 46, 138
nyomon követési eljárás 58 - 60
sürgősségi eljárás 142
szavazási eljárás 158 - 159, 195
Tanács ajánlásaihoz fűzött véleménynyilvánítási eljárás 83
Eljárások nyilvánossága 179, 181
Elnök
feladatok 153, XVI
Elnökök Értekezlete 27, 184
Elnökök Értekezletének feltett kérdések 29
feladatok 25, 28 - 29, 34, 68, 115, 122, 132, 137, 153, 185 - 186, 188, 210, 214
határozat 120
hatáskör 19, 48, 50, 97, 101 - 102, 116, 130 - 131, 138, 149, 183, 190, 198 - 199
jelölések benyújtásának határideje 186
konszenzus 24
összetétel 24
vélemény 209
visszautalás az Elnökök Értekezletéhez 159
Elnökség II
az Elnökségnek feltett kérdések 29
bizottságok elnökségei 52, 191
előzetes költségvetési előirányzat-tervezetet 79
feladatok 23, 28 - 29, 31, 33, 79, 104, 154, 168, 207, 209, V.8
hatáskör I
hivatali idő 23
összetétel 22
Előadók
feladatok 23
Előirányzat V.8, VII.V
költségvetési előirányzat VII.IV
Előterjesztés
módosítás előterjesztése 156, 195
Első olvasat 37 - 39, 43, 53 - 60, 71
bizottsági szakasz 37 - 39, 53 - 54
egyeztetése 60
költségvetés V.4
lezárása 55
nyomon követési eljárás 58 - 60
plenáris szakasz 55 - 57
szavazás 55
Elutasítás
a Bizottság javaslata 87
Bizottsági javaslat elutasítása 56
Emberi jogok 122, 209 - 210, IV, VII.XVII
megsértése 98
Eurogroup II
Europol 100, VII.XVII
Európai Beruházási Bank VII.IV, VII.V
Európai biztonsági és védelmi politika (EBVP) VII.I
Európai Fejlesztési Alap 77, VII.IV, VII.V, VII.XII
Európai Központi Bank VII.VI
EKB-hoz intézett írásbeli választ igénylő kérdések 118
EKB-nak feltett kérdések 113, 118
elnökének, alelnökének és az igazgatóság többi tagjának jelölése 109
igazgatósági tagjainak kinevezése 109
nyilatkozatai 113
Európai szintű politikai pártok 23, 208 - 210
az Elnök jogköre és felelősége 208, 210
az Elnökség jogköre és felelősége 209
független személyekből összeállított bizottság 210
illetékes bizottság és a plenáris ülés jogköre és felelősége 210
jogköre és felelősége 208
politikai pártok támogatása 209
 támogatásból történő kizárás 209
program 210
technikai támogatás 209
Európai Szociális Alap VII.VII
Európai Tanács
Európai Tanács által képviselt álláspont 114
nyilatkozatai 110
Európai Unió alapjogi chartája 36, 103
Európai Unió Hivatalos Lapja 30, 72 - 73, 104, 117 - 118, 179, 181, 185, 204, V.4, VI.6, IX, XV
Európai Ügyekkel Foglalkozó Bizottságok Konferenciája - [COSAC] 131
Európa Tanács 199
Parlamenti Közgyűlése 199
É
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Érdekképviselő X.1
Értelmezés 211
Éves jelentés 104
Éves jogalkotási program 42
F
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Fejlesztési Bizottság VII.II
együttműködési és fejlesztési politika VII.II
Fellebbezés 154
Felszólalók 176
beszédidő felosztása 149
felszólalási idő 115, 122, 140 - 142, 150 - 151, 153, 172 - 173, 179, IV
felszólalások
 egyperces felszólalások 150
 tartalma
felszólalók listája
szó megadása
Felszólalók listája
Felügyeleti hatáskör 86, 88, 128 - 129
Fizetési kötelezettségvállalás engedélyezése 80
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság VII.VII
Főtitkár 4, 73, 79, 145, 147, 179, 207, 209
Főtitkárság 23, 79 - 80, 181, 207
jogviszony 207
létszámterv 207
összetétel 207
pénzügyi helyzet 207
szervezeti felépítés V.8
Független képviselők 33 - 34
jogállás 33
parlamenti jogok 33
titkárság 33
G
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Gazdasági és Monetáris Bizottság VII.VI
Gazdasági és Monetáris Unió VII.VI
Gazdasági és Szociális Bizottság 124
Gazdaságpolitika 114
H
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Halászati Bizottság VII.XIV
Harmadik olvasat 67 - 69, 73
egyeztetés 67 - 68
közös szövegtervezet 69
plenáris szakasz 69, 73
szavazás 158
Harmadik országok 200
AKCS VII.II
csatlakozási tárgyalások 200, XIV.II
Közösséggel társult államok 200
Határidők 52, 138, 177, II
bizottsághoz történő visszautalás 175
jelentéstervezet benyújtása 52
jelölések benyújtása 204
meghosszabbítása 62, 67, 69
módosítások határideje 79, 156, 161, IV
név szerinti szavazás iránti kérelem 167
nyilatkozattételi kötelezettség I
részenkénti szavazás 163
ügynökségek válaszadási határideje 126
véleménynyilvánítás 49
Határozat
határozathozatal 23, 102
vita és szavazás határideje 144
Határozati javaslat 7, 108, 156, 210
Határozatképesség 155, 195
Helyesbítések 180, 216
Himnusz 213
Hivatal idő előtti felmondása 19
Hivatali idő 17
Hozzáférés a dokumentumokhoz 103 - 104, 148, XV
Hozzáférés minősített információkhoz VIII.B
Hozzájárulási eljárás 81, 89 - 90
elfogadása 81
lezárása 81
I
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Ideiglenes elnök 12
Igazságügyi együttműködés 99 - 101
Indítványok
állásfoglalási indítvány 110, 120
 benyújtása 58
 beterjesztési határidő 122
 visszavonása 120
Bizottság elleni bizalmatlansági indítvány 107
elfogadhatatlansági indítvány 174
 határidő 174
eljárási indítványok 172
elnapolás indítványozása 177
Indokolás 45, 47, 49, 52, 156
Információ
bizalmas információ VIII, XV
minősített információ VIII.B, VIII.C, XV
Intézményközi megállapodások 127, 215, VIII.B, VIII.C, XIV.II
Intézményközi tárgyalások a jogalkotási eljárások során 70
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság VII.IX
Iratbetekintés 5
Irattár 179, 203
Irányító szervek 22 - 29
Írásbeli nyilatkozat
nyilvántartásban szereplő nyilatkozatok 123
szó szerinti jegyzőkönyvhöz mellékelt 149
J
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Jegyzőkönyv 179
bizottsági ülések jegyzőkönyve 194, VIII.A
Elnökök Értekezlete jegyzőkönyvei 29
Elnökség jegyzőkönyvei 29
közlések jegyzéke 61
szó szerinti jegyzőkönyv 113, 149, 181
ülések jegyzőkönyvei 179
Jelentés
állásfoglalási indítványon alapuló jelentés 120
bizottságok jelentései 45, 50, 57, 89, 102, 210
éves jelentés 119
főtitkár jelentése 147
írásbeli jelentés 52, 56 - 57
jelentéstervezet 52
jogalkotási jelentések 45
kisebbségi vélemény 52, 185
más intézmények egyéb jelentései 119
nem jogalkotási jellegű jelentések 47
ombudsman jelentése a Parlamentnek 205
pénzügyi hatása 45
plenáris üléshez benyújtott jelentés 119
saját kezdeményezésű jelentések 41, 48
szavazási eljárás 158
Szerződések alkalmazása 119
szóbeli jelentés 56 - 57, 142
tagállami kezdeményezésre vonatkozó jelentés 44
vizsgálóbizottság jelentése 185, IX
Jelmondat 213
Jelölés 13, 15
alelnökök 15
Bizottság elnökének 105
Európai Központi Bank elnökének, alelnökének és az igazgatóság többi tagjának 109
ombudsman 204
Parlament Elnökének 14
Parlament tisztviselőinek 13 - 16, 186
quaestorok 16
új jelölések benyújtása 15
Jogalap VII.XVI, XIV.I
Bizottsági javaslat (módosítás) 59
EK-Szerződés 192. cikkének (2) bekezdése szerinti jogalkotási kezdeményezés jogalapja 42
első olvasat jogalapja 37
felelős bizottság VII.XVI
nemzetközi megállapodások jogalapja 90
Jogalkotási dokumentum 43
Jogalkotási eljárások 35 - 40, 42 - 45, 53 - 69, 71 - 73, 81, 83 - 88, 128 - 129, 216, XIV.I
Európai Unió jogalkotási terve 35
jogalkotási állásfoglalás 55 - 57
 tervezet 45 - 46
jogalkotási intézkedés 35
jogalkotási javaslat 36, 81
jogi aktus elfogadása 59
tervezés 25
Jogalkotási és munkaprogram 35
Jogalkotási kezdeményezés 35, 41 - 42
Jogállamiság 36, 122, 209 - 210, IV
Jogász-nyelvészi véglegesítés 71, 74, 180
Jogi Bizottság VII.XVI
K
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Kapcsolattartás
egyéb EU intézmények, szervek 25, 34 - 35, 105 - 121, 123 - 127, VII.I, VII.VII, VII.VIII, VII.XVII, VII.XVIII
EU-n kívüli intézmények, szervek 25, VII.I, VII.VII
európai ügynökségek 126
tagállamok nemzeti parlamentjei 25, 130
tagsággal nem rendelkező országok 25, 200
Kezdeményezés
EK-Szerződés 192. cikke alapján 42
jogalkotási kezdeményezés 35, 41 - 42
saját kezdeményezésű jelentések 41, 48
tagállami kezdeményezés 44
Képviselőcsoportok 30, 34, 106
állásfoglalási indítvány 106
felszólalási idő 122
igazgatási javaslat 25
jogi helyzet 31
költségvetési javaslat 25
küldöttségi tagok delegálása 68
megalakítás 30
 nyilatkozat 30
megszűnés 31
módosítás előterjesztése 156
politikai hovatartozás 30
tagcsere 186
tevékenységek 31
vezetők 24
Képviselők 1 - 9, 106, 136
asszisztensek X
állásfoglalási indítvány 106, 120
bizalmatlansági indítvány 107
bizottsági ülésen való részvétel 193
felszólalás 151, 153, 173
független képviselők 23 - 24, 33
 felszólalási idő 122
igazolvány 5
jelenléti ív 136
juttatások 8
kizárás 153
költségtérítések 8
megbízatási idő 4
nyilatkozattételi kötelezettség I
pénzügyi érdekeltségek I
vagyonnyilatkozat I
Képviselők nem hivatalos csoportosulásai 32, I
Kérdések
elfogadhatóság 116
Elnökségnek, Elnökök Értekezletnek és quaestoroknak feltett kérdések 29
előzetes kérdés 174
elsőbbséget élvező kérdések 117
Európai Központi Banknak feltett kérdések 113, III
írásbeli választ igénylő kérdések 117 - 118, III
kérdések órája során feltett kérdések 116
rövid és lényegre törő kérdések 110 - 111
szóbeli választ igénylő kérdések vitával 115
Tanácsnak és Bizottságnak feltett kérdések 20, 115 - 117, II
Kérdések órája 116
bizottságban 197
forma II
iránymutatások II
plenáris ülésen 116, II
Kérdésekre adott válaszok II
Kiegészítő kérdések II
Kifizetések elrendelése 80
Kinevezések
Biztosjelöltek 106
Európai Központi Bank igazgatósági tagjai 109
főtitkár 23
KKBP főképviselője 92
KKBP különleges képviselői 93
ombudsman 204
szavazási eljárás 169
Számvevőszék tagjai 108
Kisebbségi vélemény 52, 185
Kiváltságok és mentességek 5 - 7, 207, VII.XVI
kérelem 6
Kizárás
bizottságból történő kizárás 193, VIII.A
ülésteremből való kizárás 153
Konzultáció 43 - 44
a Gazdasági és Szociális Bizottsággal 124
a Régiók Bizottságával 125
EK-Szerződés 122. cikkének (2) bekezdése szerinti konzultáció 83
konzultációs eljárás 55 - 56
Parlamenttel 82, 96, 142
 büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén 100
tagállami kezdeményezésekről 44
újbóli konzultáció 59
Korrupció 10, XII
Költségvetés 75 - 78, V, V.1, V.2, V.3, V.4, V.5, V.6, VII.IV, VII.V
arány V.2
általános költségvetés 75
költségvetési előirányzat 79
költségvetési tervezet 23, V.3
 teljes elutasítás V.6
mentesítés 76 - 77, 80, 112, VI, VI.5, VII.V
munkadokumentumok V.1
parlamenti vizsgálata 75, 78, V
pótköltségvetés 75, V
végleges elfogadása V.4
végrehajtásának ellenőrzése 112
Költségvetési Bizottság VII.IV
Költségvetési Ellenőrző Bizottság VI.6, VII.V
Környezeti, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság VII.VIII
környezetpolitika VII.VIII
környezetvédelem VII.VIII
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság VII.XI
Közlemények 214
Közös álláspont 66
közlése 61, 63
módosítása 66
Tanács közös álláspontjának az együttműködési eljárás során történő jóváhagyását követő határozathozatal elmulasztásának következményei 129
Tanács közös álláspontjának elutasítása 65
Tanács közös álláspontjának módosítás nélküli jóváhagyása 72
Közös elvek 81
Közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) 92 - 93, 96 - 97, VII.I, VIII.B, VIII.C
főképviselő II
 feladatok 96
 kérdések megválaszolása 94 - 95
 kinevezés 92
 nyilatkozattétel 95
különleges képviselők kinevezése 93
Közös munkacsoportok 32, I
Közösségi jog
alkalmazása 128, VII.XVI, IX, XIV.I
átdolgozás 87
egyszerűsítés 86 - 87
közösségi jogszabályok hivatalos egységes szerkezetbe foglalása 86
megsértése 185
Közös szövegtervezet 69
Központi Európai Bankok Rendszere 113
Kulturális és Oktatási Bizottság VII.XV
Küldöttségek
állandó küldöttségek 25
eseti küldöttségek 25
Európai Parlament parlamenti vegyesbizottságokba delegált küldöttsége 200
intézményközi küldöttség 104
Parlament egyeztető bizottságba delegált küldöttsége 68 - 69
parlamentközi küldöttségek 198 - 200, VII.II
Küldöttségi Elnökök Értekezlete 28, 198
összetétel 28
Különbizottságok 184, 188, 190
Külpolitika VII.I
Külügyi Bizottság VII.I
L
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Lebonyolítás
ülések 23
Létszámterv V.8, VII.IV
M
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Magatartás
magatartási szabályok 9, 152, XVI
Magatartási kódex 9, X, X.3
Magatartási szabályok 9
Mandátum 2, VII.XVI
Mandátumvizsgálat 3, 189, VII.XVI
érvényesség 3
Mandátumvizsgáló bizottság 3, 12, 189
Második olvasat 43, 61 - 66, 72
ajánlás második olvasatra 63 - 64
bizottsági szakasz 61 - 63
határidő meghosszabbítása 62
lezárás 64
plenáris szakasz 64 - 66, 72
szavazás 64 - 66, 72, 158
Megállapodás első olvasatban 70 - 71, XX
Megállapodás második olvasatban 70, 72, XX
Megbízatás 2, 4
egyszerűsített eljárás 4
időtartam 17
jegyzőkönyv 4
lemondás 4
összeférhetetlenség 4
üresedés 4, 17
Megegyezéses módosítás 57, 63, 160 - 161
Megfigyelők 11
Meghallgatások 23, 185, 193, 202, 204 - 205, XVII
Megnyitóbeszéd 14
Megsértés
alapelvek megsértése 102
emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértése 122, 137, IV
Melléklet 211 - 212
mellékletek rendje 215
Mentelmi jog 6
felfüggesztése 6 - 7, 103, XII.7
Mentesítés
Bizottság mentesítése 76
Európai Parlament elnökének mentesítése 77
Európai Unió egyéb intézményeinek és szerveinek mentesítése 77
mentesítő határozat VI
 végrehajtása VI.6
Számvevőszék nyilatkozata a mentesítésről 112
Mezőgazdasági Bizottság VII.XIII
Minősített információk VIII.B, VIII.C, XV
Monetáris politika 113
Módosítás 54, 156 - 157
bizottsági eljárás 162, 195
Bizottság javaslatának módosítása 53 - 54, 59
elfogadhatóság 20, 37, 66, 157, 161
Eljárási Szabályzat módosítása 211 - 212
előterjesztése 156, 195
határidő 156, 195, IV
indokolás 156
írásbeli módosítás 156
képviselők választása 186
kiosztása 156, IV
megegyezéses módosítás 160 - 161
módosítás nélküli eljárás 46, 138
módosítások a Tanács közös álláspontjához 66
plenáris ülésre benyújtott módosítások bizottsági megvitatása 162
szavazási rend 161 - 162
szóbeli módosítás 97, 156
visszavonás 156
Módosítások
a Bizottság javaslata
a Bizottság javaslata 87
Munkaprogram 35
N
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Napidíj 153
Napirend
bizottság napirendje 4, 63, 118, 193, VIII.A
elfogadása 140 - 141
módosítása 140
napirendi pont 143, 177
 elfogadhatatlanság 174
 elhalasztása 175
 módosítás 138
napirendre tűzés 52, 57 - 58, 64, 69, 97, 100 - 101, 115, 117, 122, 138, 141 - 142, 188, II, IV, VI.4
szavazás napirendről 159
tervezet 25, 137 - 138
végleges napirendtervezet 122, 137 - 138, 140, 149, XIV
Need-to-know-elv VIII.C
Nem jogalkotási jellegű jelentések 47
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VII.III
kereskedelempolitika VII.III
külső gazdasági kapcsolatok VII.III
Nemzetközi képviselet 95
Nemzetközi megállapodás 81, 90 - 91
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság VII.XIX
NY
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Nyelvek 146 - 147, 156, 181, 185, 201, IV, XI
Nyilatkozatok 110
1975. évi közös nyilatkozat 60
Bizottság nyilatkozatai 110
 elnökjelölt nyilatkozata 105
 elnök nyilatkozattétele 92
Európai Központi Bank nyilatkozatai 113
Európai Tanács nyilatkozatai 110
KKBP főképviselőjének és más különleges képviselőknek nyilatkozatai 94
Számvevőszék nyilatkozatai 108, 112
személyes nyilatkozatok 151
Tanács nyilatkozatai 110
 elnök nyilatkozattétele 92
Nyilvánosság hozzáférése a dokumentumokhoz 29, 103 - 104, 203, XV
Nyilvántartás 9
képviselők érdekeltségei I
Parlament dokumentumai 104, XV
petíciók 201 - 202
Nyitottság 103 - 104, I
O
Oldal tetejeKövetkezőElőző
OLAF (Európai Csaláselleni Hivatal) 10, XII
Olvasatok 37 - 39, 53, 55 - 69, 71 - 73
Ombudsman 201, 204 - 206, XI
felmentés 206
hivatali idő 204
jelentés benyújtása Parlament nek 205
kinevezés 204
tevékenység 205, XI
Ö
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Önkéntes megállapodások 85
Összehívás
bizottság összehívása 193
Parlament összehívása 134
 sürgős eseti összehívás 134
 többségi kérelem 134
P
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Parlament dokumentumai 104
Parlamentek
Parlamentek Konferenciája 132
tagállamok nemzeti parlamentjei 35, 130 - 131
Parlamentek Konferenciája 132
Parlament elnöke 14, 20, 43, 73
feladatok 20, 23 - 24, 49, 79, 90, 92, 116 - 117, 122, 126, 128, 138, 142, 149 - 150, 152 - 154, 156 - 157, 161, 163, 167 - 168, 171, 173, 185, 201 - 202, 204, 206, 208, 210, 216, II
határozata 66, 97
hatásköre 20, 55 - 56, 62, 80, 101, 105 - 107, 110 - 111, 127, 140 - 141, 145, 176 - 177, 179, 211
hivatali idő 17
mentesítése 77
választása 13 - 14, 18
Parlamenti állásfoglalás 42, 55, 110
Parlamenti Közlöny 29
Parlamenti vegyesbizottságok 200
eljárási szabályzat 200
feladatok 200
Parlament képviselete a Tanács ülésein 40
Parlamentközi küldöttségek 198 - 200
egyenlőség elve 200
feladatköre 198
felállítása 198
tagok 198
Parlament megbízatási ideje 133
Petíciók 201 - 203, 214, VII.XX
bejelentése 203
elektronikus nyilvántartás 202
Petíciós Bizottság 201
petíciós jog 201
vizsgálata 202
Petíciós Bizottság VII.XX
Pénzügyi dotáció 38
Pénzügyi kimutatás 45, 47
Pénzügyi megalapozottság 36
Pénzügyi megfontolás 96
Pénzügyi összeegyeztethetőség 38, 45, 47
Plenáris ülés 186
első olvasat 55 - 57
harmadik olvasat 69, 73
jegyzőkönyv 179, 203
költségvetés V
második olvasat 64 - 66, 72
módosítások 49 - 50, 162
szó szerinti jegyzőkönyv 181
Pótköltségvetési előirányzat 79
Póttagok 187
felszólalási jog 187
szavazati jog 187
Q
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Quaestorok 9
belépőkártya 9
feladatok 22 - 23, 26, 29, X
hivatali idő 17
nyilvántartás 9, I
 hozzáférhetőség 9
quaestoroknak feltett kérdések 29
választás 13, 16, 18
Quaestorok Kollégiuma 17, 123
R
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Regionális Fejlesztési Bizottság VII.XII
regionális és kohéziós politika VII.XII
Rendkívüli vita 141
Rendőrségi együttműködés 99 - 101
Rendreutasítás 152 - 154
Rendzavarás 152, 154, XVI
azonnali intézkedések 152
Régiók Bizottsága 125, VII.XII
Rövid ismertetés 48, 139
S
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Sürgősségi eljárás 142
SZ
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Szankciók 154
Szavazategyenlőség 159
Szavazás 56, 60, 65, 110, 122, 141, 158 - 161, 163 - 165, 167 - 172, 174, 176, 191, V.3, VI.4
abszolút többség 14 - 15
alapelvek 160
bizottsági szavazás 195 - 196
egyetlen szavazás 138, 157
egyszerű többség 211
együttes szavazás 20, 160 - 161
elektronikus szavazatszámláló rendszer 165, 168, 171
elektronikus szavazás 153, 165, 168, 171
elnapolása 57, 177
első forduló 15
első olvasat során történő szavazás 55, 165
érvényessége 155
felállással 165
harmadik forduló 14
harmadik olvasat során 69
kézfelemeléssel 165, 195
közös szavazás 83
második forduló 15
második olvasat 64 - 66, 72
módosítások szavazása 156, 161 - 162
negyedik forduló 14
név szerinti szavazás 20, 106 - 107, 160, 167 - 169, 195
részenkénti szavazás 20, 160, 163
súlyozás 24
szavazategyenlőség 14 - 15, 22, 159, 204
szavazati jog 164
szavazáshoz fűzött indokolás 20, 170
szavazási eljárás 158, 195
szavazási rend 20, 158, 161
szavazással kapcsolatos vita 171
titkos szavazás 13, 105, 108, 169, 186, 204, 206
többségi szavazat 63, 65 - 66, 68 - 69, 81, 89, 204, 212, 215
ülvemaradással 165
zárószavazás 120
Szavazáshoz fűzött indokolás 20, 170
Számvevőszék VII.V
nyilatkozatai 112
tagjainak kinevezése 108
Számvitel 79 - 80, 207
Személyes nyilatkozatok 151
Szerződések 35, 81, 89, 119, 127, 215, IV, VII.XVIII, IX
alkalmazása 48
Szociális partnerek közötti párbeszéd 84
Szó szerinti jegyzőkönyv 181
Szubszidiaritás 36, 42, 44, VII.XVI
T
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Tagállamok közötti megerősített együttműködés 82
Tanács 39, 105, 110, 185, 193, 202, IV
ajánlások a Tanácsnak 97, 101 - 102, 121
beszédidő 149
Bírósághoz benyújtott Tanács elleni kereset 129
egyeztetési eljárás indítása 60
észrevételek 66
feladatok 35, 59, 93
jegyzőkönyv 61
konzultáció a Tanáccsal 43, 63, 81
közös álláspont 43, 61, 64, 129
 elfogadása 99
 elutasítása 65
 módosítás nélküli jóváhagyása 72
 módosítások a Tanács közös álláspontjához 66
nyilatkozatai 91
 elnök nyilatkozattétele 92
Tanácshoz intézett kérdések 93, 115 - 117, II
Tanács hozzájárulása a határidő meghosszabbításához 62
Tanács jóváhagyása a Parlament módosításaihoz 71
tájékoztatási kötelezettség a Parlament felé 89 - 91, 96, 102
ülés 40
Tanulmánykészítési vagy tényfeltáró megbízatás 188
Tájékoztatási kötelezettség 29
Tárgyalási felhatalmazás 90
Társbizottságok 50, 88
Teljes elutasítás V.6
Tevékeny megzavarás (parlamenti tevékenységé) XVI
Tisztségviselők választása 18
alelnökök választása 15
Elnök választása 14
megbízatás időtartama 17
quaestorok választása 16
tisztségviselők jelölése
Titkos és bizalmas iratok 185, VIII.B, VIII.C, IX
Titoktartás 29, 185, VIII.A, VIII.B, VIII.C, XV
Titoktartási szabályok 103
Tolmácsolás 146, 185
Ú
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Újbóli Parlamenthez utalás 59
Ü
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Ügynökségek
konzultáció 126
Ügyrend 137 - 138, 140 - 144
Ügyrendi javaslatok 20, 172 - 178
Ülések 133, 135, 214
berekesztése 140, 154, 172, 178
bizottsági ülések 193
felfüggesztés vagy félbeszakítás 152
félbeszakítása 154, 172, 178
hang- és képfelvétel 182
jegyzőkönyv 123, 167 - 169, 179
kérelem 135
lebonyolítása 20, 23, 154
rendje 145 - 146, 148 - 154, VIII.A
szó szerinti jegyzőkönyv 181
üléshely 34, 135
Ülésszak 133 - 134
Üresedés 17 - 18
V
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Vagyonnyilatkozat I
Választás 1
alelnökök megválasztása 13, 15, 191
Bizottság XVII
Bizottság elnökének megválasztása 105
bizottságok tagjai 186
Elnök megválasztása 12 - 14
hivatali idő 17
közfelkiáltás 13
Parlament megválasztása 1, 214
quaestorok megválasztása 13, 16
tisztségviselők megválasztása 13
vizsgálóbizottságok tagjai 186
Választott megbízatás
felfüggesztése vagy visszavonása 153
Vegyes rendelkezések 19, 214 - 215
Végrehajtási hatáskörök XIII
Végrehajtási rendelkezések 88
végrehajtási intézkedés 128
végrehajtási intézkedés-tervezetet 88
Vélemények
a Tanács ajánlásaihoz fűzött véleménynyilvánítási eljárás 83
bizottságok véleménye 37 - 38, 46, 49 - 50, 52, 86, 188, 202 - 203, V.1, VII
Bizottság véleménye 58
kisebbségi vélemény 52, 185
Parlament véleménye 55, 90, 99, 102, 105, 108 - 109, 119, 142
 nyomon követési eljárás 58 - 59
Tanács véleménye 35, 58
véleménykérés 43
Vita
az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről 122, 137, IV
együttes vita 143
elnapolása 172, 177
éves vita 96, 205
lezárása 172, 176
nyilatkozatot lezáró vita 91, 110
nyilvánosság 103
rendkívüli vita 141
szavazással kapcsolatos vita 171
vita nélküli eljárás 138
Vizsgálat IX
bizalmas dokumentumok vizsgálata VIII.A
jogalap vizsgálata 37
költségvetés-tervezet vizsgálata V.3
mandátumvizsgálat 3, 12, VII.XVI
parlamenti vizsgálat VI.4
petíciók vizsgálata 202
Tanács tanácskozásainak vizsgálata V.5
Z
Oldal tetejeElőző
Zászló 213
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat