Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
7. parlamentarno obdobje - julij 2009
PDF 1139k
VSEBINA
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU

NASLOV I  : POSLANCI, PARLAMENTARNA TELESA IN POLITIČNE SKUPINE
POGLAVJE 4  : POLITIČNE SKUPINE

Člen 32  : Medskupine

1.    Posamezni poslanci lahko oblikujejo medskupine ali druga neuradna združenja poslancev, v katerih si različne politične skupine izmenjavajo neformalna mnenja o določenih vprašanjih, k čemur pritegnejo člane različnih parlamentarnih odborov, da okrepijo stike med poslanci in civilno družbo.

2.    Takšna združenja ne smejo opravljati nobenih dejavnosti, ki bi lahko povzročile nejasnosti v zvezi z uradnimi dejavnostmi Parlamenta in njegovih teles. Če so pogoji iz členov o njihovem oblikovanju, ki jih je sprejelo predsedstvo, spoštovani, politične skupine medskupinam omogočijo lažje delo z nudenjem logistične podpore. V skladu s Prilogo I takšna združenja prijavijo vsakršno zunanjo pomoč.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov