Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
7-ми парламентарен мандат - юли 2009
PDF 1363k
СЪДЪРЖАНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

ДЯЛ I  : ЧЛЕНОВЕ, ОРГАНИ НА ПАРЛАМЕНТА И ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ
ГЛАВА 4  : ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ

Член 33  : Независими членове на ЕП

1.    Членовете на ЕП, които не членуват в политическа група, разполагат със секретариат. Подробните правила се уреждат от Бюрото, по предложение на генералния секретар.

2.    Бюрото определя правното положение и парламентарните права на тези членове.

3.    Бюрото определя и правилата за предоставяне, изпълнение и контрол на бюджетните средства, отпуснати от парламентарния бюджет за покриване на разходите за секретариат и административни услуги, предоставяни на независимите членове на ЕП.

Правна информация - Политика за поверителност