Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
7. volební období - červenec 2009
PDF 1159k
OBSAH
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

HLAVA I  : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 4  : POLITICKÉ SKUPINY

Článek 33  : Nezařazení poslanci

1.    Poslancům, kteří nepatří k politické skupině, se poskytuje sekretariát. Podrobnou organizační úpravu stanoví předsednictvo na návrh generálního tajemníka.

2.    Předsednictvo také stanoví statut a parlamentní práva těchto poslanců.

3.    Předsednictvo také stanoví pravidla pro poskytování, čerpání a kontrolu finančních prostředků uvedených v rozpočtu Parlamentu a určených k pokrytí výdajů na asistenty a administrativních zázemí nezařazených poslanců.

Právní upozornění - Ochrana soukromí