Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
7η νομοθετική περίοδος - Ιούλιος 2009
PDF 1088k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ I  : ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  : ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Άρθρο 33  : Μη εγγεγραμμένοι βουλευτές

1.    Οι βουλευτές που δεν ανήκουν σε πολιτική ομάδα έχουν στη διάθεσή τους γραμματεία. Τις λεπτομέρειες ρυθμίζει το Προεδρείο μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα.

2.    Το Προεδρείο ρυθμίζει επίσης το καθεστώς και τα κοινοβουλευτικά δικαιώματα των εν λόγω βουλευτών.

3.    Το Προεδρείο θεσπίζει επίσης διατάξεις σχετικά με τη χορήγηση, την εκτέλεση και τον λογιστικό έλεγχο των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου για να καλύψουν τα έξοδα γραμματείας και διοικητικού εξοπλισμού των μη εγγεγραμμένων βουλευτών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου