Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi seitsmes ametiaeg - juuli 2009
PDF 1186k
SISU
INDEKS
LUGEJALE

I OSA  : PARLAMENDILIIKMED, JUHTORGANID JA FRAKTSIOONID
4. PEATÜKK  : FRAKTSIOONID

Artikkel 33  : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

1.    Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmetele luuakse oma sekretariaat. Üksikasjad määrab peasekretäri ettepanekul kindlaks juhatus.

2.    Juhatus määrab kindlaks ka selliste parlamendiliikmete staatuse ja õigused parlamendis.

3.    Samuti võtab juhatus vastu parlamendi eelarves fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmetele loodud sekretariaadi ja neile eraldatud haldusvahenditega seotud assigneeringute eraldamise, rakendamise ja auditiga seotud eeskirjad.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika