Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
7ú téarma parlaiminteach - Iúil 2009
PDF 1297k
CLÁR
INNÉACS
NOTA DON LEITHEOIR

TEIDEAL I  : FEISIRÍ, COMHLACHTAÍ PARLAIMINTE AGUS GRÚPAÍ POLAITIÚLA
CAIBIDIL 4  : GRÚPAÍ POLAITIÚLA

Riail 33  : Feisirí neamhcheangailte

1.    Soláthrófar rúnaíocht d'Fheisirí nach mbaineann le grúpa polaitiúil. Déanfaidh an Biúró, ar thogra ón Ardrúnaí, na socruithe mionsonraithe a leagan síos.

2.    Déanfaidh an Biúró stádas agus cearta parlaiminteacha na bhFeisirí sin a chinneadh freisin.

3.    Leagfaidh an Biúró síos na rialacha freisin a bhainfidh le soláthar, cur chun feidhme agus iniúchadh na leithreasaí a thaifeadfar i mbuiséad na Parlaiminte chun costais rúnaíochta agus saoráidí riaracháin Fheisirí neamhcheangailte a chlúdach.

Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais